Over Gastkind

De drijvende kracht achter Gastkind is Sigrid Bakkers. Samen met haar collega Liecke van der Aa vormen ze het team van Gastkind. Met vele jaren ervaring binnen de gastouderopvang zetten zij hun kennis dagelijks met veel plezier in om de best passende opvang te regelen, waar ouders hun kind met een gerust hart achterlaten.

Met Gastkind laten zij zien dat persoonlijke, kleinschalige en professionele kinderopvang via een gastouderbureau een goede keuze is voor de opvang van het jonge kind.

Over Gastkind

Kwaliteit en de juiste zorg zijn belangrijk bij Gastkind

Kwaliteit waarborgen

Bij goed gastouderschap hoort kwaliteit. Daarom worden gastouders bij Gastkind heel goed begeleid tijdens hun loopbaan als gastouder. Naast een persoonlijke aanpak ondersteunt Gastkind hen door hen zoveel mogelijk te ontzorgen en door bijscholing aan te bieden.

Landelijk register kinderopvang

Gastouderbureau Gastkind werkt als erkend gastouderbureau volgens de wettelijke richtlijnen van de kinderopvang en staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Bekijk het GGD-inspectierapport.

Brancheorganisatie kinderopvang

Gastkind is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, omdat zij als belangenbehartiger van de gehele kinderopvangsector ook onze stem vertegenwoordigen.

Brancheorganisatie_kinderopvang

Klachten

Gastouderbureau Gastkind is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Mochten er klachten zijn, waar we ondanks gesprekken met ouders of gastouders niet uitkomen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Signaleringsysteem Zorg voor Jeugd

Gastkind is ook aangesloten bij het Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Vroegtijdige signalering voorkomt dat risico’s problemen worden of dat problemen verergeren. Met het systeem kunnen alle organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening snel en efficiënt informatie uitwisselen.

Meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag kinderopvang

Bij een vermoeden van kindermishandeling moeten kinderopvangorganisaties en hun medewerkers verplicht starten met de meldcode, het zogenaamde Protocol 'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’. Ook Gastkind werkt met deze meldcode.

Gastkind gelooft in de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak van gastouderopvang, waarbij er voldoende tijd en persoonlijke aandacht is voor ieder kind. Hierdoor voelt een kind zich veilig en hecht het zich sneller. En dat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om zich te ontwikkelen. Gastkind laat zien dat persoonlijke, kleinschalige en professionele kinderopvang via een gastouderbureau een juiste keuze is voor de opvang van het jonge kind.

Sigrid Bakkers
eigenaar | begeleiding en bemiddeling (gast)ouders | administratie

Liecke van der Aa
begeleiding en bemiddeling (gast)ouders | administratie

Gastkind gelooft in de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak van gastouderopvang, waarbij er voldoende tijd en persoonlijke aandacht is voor ieder kind. Hierdoor voelt een kind zich veilig en hecht het zich sneller. En dat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om zich te ontwikkelen. Gastkind laat zien dat persoonlijke, kleinschalige en professionele kinderopvang via een gastouderbureau een juiste keuze is voor de opvang van het jonge kind.

Liecke van der Aa
begeleiding en bemiddeling (gast)ouders | administratie

Sigrid Bakkers
eigenaar | begeleiding en bemiddeling gastouders | administratie